Innovatie

Binnen Stork Fysiotherapie wordt veel aandacht besteed aan hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van uw bewegingsapparaat. Dit gebeurt onder andere door het uitvoeren bewegingsanalyses.

Door gebruik te maken van bewegingssensoren die op het lichaam worden bevestigd en de unieke software van SoapSynergy wordt het mogelijk om het samenspel van bewegingen in kaart te brengen. Dit geeft de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het bewegingsgedrag, die soms niet waarneembaar zijn, maar wel herstel kunnen belemmeren.

Voor meer informatie kunt u kijken op  www.soapsynergy.nl